Vatten på Gotland

 

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Vatten på Gotland består av flera olika delprojekt för bät­tre vat­ten och drivs av Läns­styr­el­sen i Got­lands län till­sam­mans med Re­gi­on Got­land.
Delprojekten är:
Utöver delprojekten finns Ramprojekt för Vatten på Gotland – projektledning och kommunikation.

Ram­pro­jekt­et ut­gör pro­jekt­stöd för del­pro­jekt­en, an­svar­ar för in­forma­­tions­sprid­ning och kom­muni­ka­tion för alla pro­jekt, samt an­ord­nar den år­liga vat­ten­dia­logen – en mö­tes­plats för al­la med in­tres­se för Got­lands vat­ten­frå­gor. Syft­et är att hö­ja kun­skaps­ni­vån om vat­ten på Got­land, under­lät­ta ökad sam­verk­an och strä­va ef­ter ett hel­hets­per­spek­tiv på vat­ten­frå­gor.

Ramprojektets arbetsgrupp består av:
Sofia Scholler, projektledare, Länsstyrelsen i Gotlands län
Jonas Nilsson, ekostrateg, Region Gotland
Karin Fager, enhetschef, Länsstyrelsen

Grått streck skugga
OrganisationJonas NilssonKarin Fager