Jonas Nilsson

 

Jonas kantJonas Nilsson är biolog med inriktning på systemekologi. Ar­be­tar i­dag som mil­jö­stra­teg på Re­gi­on Got­land, vil­ket bland an­nat in­ne­bär vis­st sam­ord­nings­an­svar för vat­ten­frå­gor; ett po­li­tiskt pri­o­ri­te­rat om­rå­de.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0498-26 92 50
e-post: jonas.nilsson@gotland.se