Karin Fager

 
Karin kantKarin Fager är enhetschef på Miljö- och vattenenheten. Hon är disputerad ekolog och har lektorskompetens.

Kontaktuppgifter
Telefon: 010-223 92 22
e-post: karin.fager@lansstyrelsen.se