Sofia Scholler

 
Sofia SchollerSofia Scholler är utbildad miljökommunikatör och hennes specialområden är och process- och projektledning. Hon har också ett stort intresse i miljöfrågor och har jobbat mycket med samverkan inom vattenförvaltningen.

Sofia är projektledare för Ramprojekt för Vatten på Gotland är också samordnare för miljömålsarbetet i länet.

Kontaktuppgifter
Telefon: 010-223 92 89
e-post: sofia.scholler@lansstyrelsen.se