Organisation

 
Organisation
Styrgrupp för Vatten på Gotland:
 • Ethel Forsberg, Samhällsbyggnadsdirektör, Region Gotland
 • Patric Ramberg, Teknisk direktör, Region Gotland
 • Jan von Wachenfeldt, Enhetschef och planeringsstrateg, Region Gotland
 • Karin Fager, Enhetschef Miljö och vatten, Länsstyrelsen i Gotlands län
 • Kjell Norman, Enhetschef Landsbygdenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län

För projektorganisation och projektplan för delprojekten, se respektive projekt.

Till projektet finns också en referensgrupp kopplad, bestående av representanter för
 • Gotlands vattenråd
 • Naturskyddsföreningen Gotland
 • Sportfiskarna
 • Forum Östersjön,
 • LRF
 • Uppsala universitet Campus Gotland
 • Skogsstyrelsen
 • Region Gotland (olika förvaltningar och enheter)