Arkiv Algskörd på Gotland

 

Äldre information om projektet:

Den 14 april 2015 bjöd Länsstyrelsen in till ett möte där syftet var att diskutera algskörd, regelverket kring detta samt årets LOVA-projekt (lokala vattenprojekt).
Representanter från Länsstyrelsen och Region Gotland fanns på plats för att svara på frågor.

Länsstyrelsen höll i fler möten där släkskörd diskuterades.

Minnesanteckningar från mötena
Lövsta 14 april
Länsstyrelsen 11 maj
Vitviken 1 juni
Gåsemora 23 september
Vamlingbo 13 oktober
Ihre kvarn 18 november
Länsstyrelsen 15 december