Aktuellt inom projektet Dialogprocess för vattenskyddsområden

 

Kommande möten:

Information och dialogmöte:
Vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk
Torsdagen den 28 maj kl 18:00 – 20:00
Bunge församlingshem

Information och dialogmöte:
Vattenskyddsområde och föreskrifter för Romas kommunala vattentäkter
Måndagen den 1 juni kl 18:00 – 20:00
Lövsta

Genomförda möten:

Information och dialogmöte:
Vattenskyddsområde och föreskrifter för Träkumlas kommunala vattentäkt
Mötet hölls onsdagen den 15 april i Träkumla församlingshem.
Mötesanteckningar och övrig information.

Information och dialogmöte:
Vattenskyddsområde och föreskrifter för Burs kommunala vattentäkt
Mötet hölls tisdagen den 28 april i Burs bygdegård.
Mötesanteckningar och övrig information.