Aktuellt om projektet Grunda havsvikar – Bogeviken

 

Bogeviken 2016

Sportfiskarna har under sommaren klippt vass i nordöstra delen av Bogeviken (se karta i infoblad).

Arbetet har gått enligt plan men med vissa svårigheter att komma åt i vissa områden p.g.a. av högvatten. Den klippta vassen kommer tas om hand av Cementa och brännas upp. Det nyklippta området är instängslat och bete pågår under hösten.

bogeviken-5-beskuren