Aktuellt inom projektet Informationsmaterial och tillsynsvägledning om vattenförsörjning

 

Gotland har vattenförutsättningar som skiljer sig från de man har på de flesta andra platser i Sverige. Därför gavs ett uppdrag från Miljö och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden till Samhällsbyggnadsförvaltningen att lyfta grundvattenfrågorna genom att ta  fram  detta informationsmaterial.


Klicka på bilden för att läsa broschyren.

Materialet kommer att presenteras på regionens hemsida samt delas ut till bland annat vattenråden, brunnsborrare, gräventreprenörer,  berörd personal inom Region Gotland, t.ex. Teknikförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.