Magnus Pettersson

 

Magnus P kantMagnus genomgick först en lantbruks­ut­bild­ning på gym­nasi­et,­ gjor­de mili­tär­tjänst och ar­beta­de sedan ett tag på sin fars gård. Efter det blev­­ det ytter­liga­re ut­bild­ningar, bland annat miljö- och natur­resurs­linj­en på Kal­mar Hög­skola, där hans favorit­ämne var geo­logi.

Han har nu job­bat i drygt 20 år, mest med vat­ten och av­lopps­frågor som miljö­skydds­inspek­tör, med av­brott för hälso­skydds­arbete i Sudan, Kongo och Rumä­nien.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0498-26 93 86
e-post: magnus.pettersson@gotland.se