Aktuellt inom projektet Kretslopp vid nybyggnation

 

Den 6 maj 2015 hölls en presentation av projektet för tekniska nämndens arbetsutskott.

Arbetet med att ta fram ett informationsmaterial till fastighetsägare och till företagare verksamma inom VA-branschen har påbörjats.